Szkolenia

Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy na stanowisko górnik

Górniku, zdałeś egzamin przed OKE i otrzymałeś świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Górnik eksploatacji podziemnej?

Aby pracodawca zatrudnił Cię na stanowisku górnika wymagane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia górnika przed dopuszczeniem do pracy.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac na nowym stanowisku w zawodzie: górnik kopalni węgla kamiennego.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych.

Termin szkolenia na kolejny miesiąc podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Podstawa prawna: § 17.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/

Stock_9708172

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)