Szkolenia

Kurs bezpieczeństwo przy pracach górniczych w rejonach zagrożonych wyrzutami gazów (metanu) i skał

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych oraz firmach świadczących usługi na rzecz tych zakładów, których prace wykonywane są w rejonach zagrożonych wyrzutami gazów (metanu) i skał.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z nowymi metodami zwalczania
i zabezpieczania się przed aktywizacją zagrożenia wyrzutami gazów (metanu) i skał jak również uświadomienie uczestnikom kursu o  skutkach jakie pociąga za sobą aktywizacja w/w zagrożenia.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.

Podstawa prawna: § 241 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169; z 2006r. Nr 124, poz. 863 z późn. zm./

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)