Szkolenia

Kurs obsługi programu MS Office Excel – poziom zaawansowany

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystywania zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się w/w narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w codziennej pracy.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem z zainstalowanym systemem Microsoft Windows,
– znać w stopniu podstawowym funkcje arkusza kalkulacyjnego
– posiadanie umiejętności posługiwania się klawiaturą i myszką komputerową,
– posiadanie umiejętności zapisywania, odczytywania, kopiowania i usuwania plików danych.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Każdy uczestnik kursu pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN – dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

15508130_s

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
biuro: Żory, ul. Węglowa 11 (parter)

Zapraszamy :-)