Szkolenia

Kurs eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx)

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w podziemiach zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności urządzeń elektrycznych.

Czas trwania szkolenia: 32 godziny lekcyjne.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)