Szkolenia

Kursy w zakresie kosztorysowania

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących kosztorysowania oraz obsługi programu NORMA.
Uczestnik szkolenia nabywa umiejętność samodzielnego wykonywania prostych kosztorysów budowlanych oraz czytania kosztorysów. Uzyskuje wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawnych dotyczących kosztorysowania, metod jego sporządzania oraz baz normatywnych i cenowych wykorzystywanych w kosztorysowaniu. Zajęcia teoretyczne przeplatane są od razu z ćwiczeniami praktycznymi, co ma zapewnić większą efektywność w przyswojeniu wiedzy.

32 godziny zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną.

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym.
Po ukończonym kursie i pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas trwania szkolenia: 32 godziny lekcyjne.

Każdy uczestnik kursu pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

15481207_s

Zgłoszenia: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
biuro: Żory, ul. Węglowa 11 (parter)

Zapraszamy :-)