Szkolenia

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz dokumentacji przetwarzania danych

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator danych musi dokonać wyboru: Rejestracji zbiorów podlegających zgłoszeniu do GIODO lub wyznaczenie i zgłoszenie ABI do rejestru GIODO.

Przetwarzaniu danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, lub poza trybem przewidzianym w ustawie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Posiadasz na swoim komputerze dane swoich klientów, z którymi się kontaktujesz lub wystawiasz faktury? Dane osobowe to nie tylko imię, nazwisko lub PESEL . Ustawowa definicja danych osobowych jest na tyle szeroka, że w świetle decyzji wydawanych przez GIODO oraz orzeczeń sądów administracyjnych dane osobowe stanowią także adresy e-mail, a nawet numery telefonów.
Zgodnie z nowelizacją firmy i jednostki organizacyjne przetwarzające zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO będą musiały dokonać rejestracji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub zgłoszenia zbiorów do GIODO.

Każdy, kto dysponuje danymi osobowymi, ma obowiązek ich ochrony poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wprowadzenie związanych z tym procedur, przede wszystkim zabezpieczenie zbiorów przed utratą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych.

W związku z  nowymi obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2015r. proponujemy Państwu szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz dokumentacji przetwarzania danych.

Proponowane Państwu szkolenie  gwarantuje uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz pozwoli zapoznać się z obowiązkową dokumentacją przetwarzania danych osobowych.

31390930_s