Szkolenia

Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy na stanowisko górnik rabunkarz

Aby pracodawca zatrudnił Cię na stanowisku górnika rabunkarza wymagane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia górnika rabunkarza przed dopuszczeniem do pracy.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac związanych z rabowaniem wszelkiego rodzaju obudów górniczych.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych.

Podstawa prawna: § 17.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)