Szkolenia

Specjalistyczne przeszkolenie powtarzane co 5 lat na stanowisku górnik

Głównym celem szkolenia jest przypomnienie uczestnikom istotnych wiadomości technicznych i z zakresu BHP na stanowisku górnik kopalni węgla kamiennego.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie należy powtarzać co 5 lat.

Podstawa prawna: § 17.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)