Szkolenia

Kurs obsługi programu MS Office Visio – poziom zaawansowany

Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie i nabycie nowych wiadomości z zakresu obsługi programu, opracowania schematów, rysunków technicznych i diagramów dla różnych dziedzin techniki, tworzenia własnych wzorników i szablonów, szybkiego i sprawnego opracowywania schematów, rysunków technicznych i diagramów dla różnych dziedzin techniki.
Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się w/w narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w codziennej pracy. Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili sprawnie poruszać się w aplikacji MS Visio, konfigurować zaawansowane opcje programu, projektować własne kształty, zarządzać bibliotekami kształtów, projektować diagramy przepływu pracy i śledzenia projektów, projektować diagramy infrastruktury sieciowej, projektować diagramy map
i przenosić swą pracę do innych aplikacji MS Office

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem z zainstalowanym systemem Microsoft Windows,
– posiadanie umiejętności posługiwania się klawiaturą i myszką komputerową,
– posiadanie umiejętności zapisywania, odczytywania, kopiowania i usuwania plików danych,
– obsługa programu MS Office Visio w stopniu podstawowym.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Każdy uczestnik kursu pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN – dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

15725454_s

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
biuro: Żory, ul. Węglowa 11 (parter)

Zapraszamy :-)