Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Zgłoszenia: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

43766415_s