Szkolenia

Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Podstawa prawna: § 11.5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 180, poz. 1860/; § 19.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/.

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)