Szkolenia

Szkolenie okresowe osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych powtarzane co 5 lat

Głównym celem szkolenia jest przypomnienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do prawidłowego pełnienia obowiązków osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych oraz zapoznanie z nowościami w technice i technologiach wyciągów szybowych.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych.

Szkolenie należy powtarzać co 5 lat.

Podstawa prawna: § 17.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/