Szkolenia

Kurs obsługi programu AutoCAD – projektowanie dwuwymiarowe

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności tworzenia i edycji  rysunków za pomocą programu AutoCAD.
Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności w zakresie obsługi programu AutoCAD oraz podstawy tworzenia rysunku technicznego i dokumentacji technicznej.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się programu od podstaw
oraz dla osób, które znają podstawowe narzędzia AutoCADa, a chcą się nauczyć jak efektywnie z nich korzystać.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem z zainstalowanym systemem Microsoft Windows,
– posiadanie umiejętności posługiwania się klawiaturą i myszką komputerową,
– posiadanie podstawowej wiedzy o dokumentacji technicznej.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Każdy uczestnik kursu pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN – dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

AUTOCAD DWUWYMIAROWE

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
biuro: Żory, ul. Węglowa 11 (parter)

Zapraszamy :-)