Szkolenia

Szkolenie okresowe osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał powtarzane co 5 lat

Głównym celem szkolenia jest przypomnienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do prawidłowego pełnienia obowiązków osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje przewietrzanie i zwalczanie zagrożeń pyłowych, pożarowych, metanowych, wyrzutami gazów i skał oraz zapoznanie z nowymi kierunkami w zakresie oceny, profilaktyki i zwalczania tych zagrożeń.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych.

Szkolenie należy powtarzać co 5 lat.

Podstawa prawna: § 17.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)