Szkolenia

Kurs instruktorów szkolenia praktycznego pracowników nowoprzyjętych

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na nowym stanowisku pracy.

Warunki przyjęcia na kurs:
– skierowanie na kurs przez pracodawcę lub
– zgłoszenie indywidualne i staż pracy wynoszący co najmniej 24 miesiące pracy
w ruchu zakładu górniczego.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)