Szkolenia

Kurs torkretowania wyrobisk górniczych

Głównym celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności
w zakresie prowadzenia prac torkretowania i bezpiecznej obsługi urządzeń do w/w prac stosowanych w górnictwie węglowym.

Warunki przyjęcia na kurs:
– wiek: ukończone 21 lat,
– 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego pod ziemią,
– posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)