Szkolenia

Kurs specjalisty ds. kadrowo-płacowych

Celem kursu jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu kadr i naliczania wynagrodzeń.

Uczestnicy podczas kursu zdobędą umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. kadrowo-płacowych.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Uczestnicy kursu powinni spełniać następujące wymagania:
– posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem z zainstalowanym systemem Microsoft Windows,
– posiadać umiejętności posługiwania się klawiaturą i myszką komputerową,
– posiadać umiejętności zapisywania, odczytywania, kopiowania i usuwania plików danych.

KADRY I PŁACE