Szkolenia

Kurs obsługi programu MS Office Visio – poziom podstawowy

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności jak najszybszego tworzenia rysunku, w tym zdobycie umiejętności prawidłowego formatowania, pozycjonowania i wydruku rysunku.
Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się w/w narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w codziennej pracy. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili sprawnie poruszać się w oknie programu, tworzyć własne diagramy oraz wykorzystać wbudowane szablony, tworzyć diagramy opisujące procesy biznesowe, tworzyć schematy organizacyjne odzwierciedlające strukturę przedsiębiorstwa, wykorzystywać stworzone diagramy w innych programach.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem z zainstalowanym systemem Microsoft Windows,
– posiadanie umiejętności posługiwania się klawiaturą i myszką komputerową,
– posiadanie umiejętności zapisywania, odczytywania, kopiowania i usuwania plików danych.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Każdy uczestnik kursu pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN – dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

14924290_s

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
biuro: Żory, ul. Węglowa 11 (parter)

Zapraszamy :-)