Szkolenia

Kurs obsługi dołowych i powierzchniowych stacji odmetanowania

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac związanych z obsługą urządzeń na dołowych i powierzchniowych stacjach odmetanowania wraz z urządzenia i kontrolo – pomiarowymi i przynależną instalacją oraz rurociągami odmetanowania.

Warunki przyjęcia na kurs:
– wiek: ukończone 21 lat,
– 6 miesięcy pracy przy urządzeniach objętych tematyką kursu.

Czas trwania szkolenia: 64 godziny lekcyjne.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)