Szkolenia

Kurs specjalistyczny eksploatacja urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych do napięciu do 1kV

Głównym celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy w zakresie bezpiecznego i poprawnego wykonywania prac na stanowisku elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w atmosferze wybuchowej.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie kwalifikacji elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV,
– posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)