Szkolenia

Kurs podstawowy specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania