Szkolenia

Kurs elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV

Głównym celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego i poprawnego wykonywania prac na stanowisku elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV.

Warunki przyjęcia na kurs:
a) ukończenie szkoły:
– ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dającej wykształcenie  średnie lub średnie branżowe albo
– ponadpodstawowej i posiadania tytułu zawodowego, albo
– ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej i posiadania kwalifikacji w zawodzie,
b) kwalifikacje elektromontera,
c) 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego pod ziemią pod nadzorem uprawionego elektromontera,
d) posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

14033207_s

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)