Szkolenia

Szkolenia dofinansowane z EFS

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”:

1) „E-Archiwista” – obejmującego szkolenie pracowników podregionu rybnicko – jastrzębskiego w zakresie informatyki i archiwistyki. Ideą projektu było przygotowanie osób do profesjonalnej archiwizacji dokumentów zgodnie z normami UE przy użyciu dostępnych narzędzi technologii informacyjnych. Cele głównym projektu było podniesienie kwalifikacji 120 osób pracujących w JST, małych, średnich i dużych firmach, wskazanych jako grupa docelowa działania z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie archiwizacji zamieszkujących podregion rybnicko – jastrzębski w czasie 12 miesięcy trwania projektu.

2) „Buduj z certyfikatem” – Celem projektu było podniesienie umiejętności zawodowych 40 pracownikom w specjalności operator maszyn budowlanych i drogowych potwierdzonych certyfikatem, w woj. ślaskim.

 

kapital-ludzki  logoAA  ue_efs

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Buduj z certyfikatem” współfinansowany z EFS zakończony!

Zapraszamy na stronę internetową Projektu

BUDUJ Z CERTYFIKATEM

 

O projekcie
Projekt „Buduj z Certyfikatem” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” , Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych 40 pracownikom w specjalności operator maszyn budowlanych i drogowych potwierdzonych certyfikatem, w woj. ślaskim.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
– osoby, które ukończyły 18 rok życia,
– zamieszkałe i pracujące w woj. śląskim

Kursy są bezpłatne:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie ponieważ projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.