Szkolenia

Kurs specjalistyczny maszynista maszyn wyciągowych w ruchu podziemnych zakładów górniczych