15 grudnia, 2017

Od września fundusze unijne na szkolenia

Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o. z Żor uzyskał pozytywną weryfikację i jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych.

Zapraszamy do korzystania ze szkoleń dofinansowanych:  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=5349

Zdobądź dofinansowanie do usługi szkoleniowej dla siebie i swoich pracowników. Dofinansowanie do 100.000,00 zł na firmę i do 80% wartości usługi szkoleniowej.

Projekt „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL
na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3. adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie
na usługi rozwojowych – szkolenia i doradztwo. Z usług mogą korzystać właściciele
i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

  1. branże kluczowe dla rozwoju regionu
  2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
  3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
  4. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
  5. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
  6. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
  7. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
  8. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
  9. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach

 

 

« Powrót do aktualności