SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE GÓRNIKA PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY – 15-16.04.2019r.

Żory

Górniku, zdałeś egzamin przed OKE i otrzymałeś świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Górnik eksploatacji podziemnej?
Aby pracodawca zatrudnił Cię na stanowisku górnika wymagane jest ukończenie specjalistycznego szkolenia górnika przed dopuszczeniem do pracy.
15-16.04.2019r. godz. 15:00
Podstawa prawna: § 17.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych /Dz. U. Nr 139, poz. 1169/

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723, +48 509 123 226

Stock_9708172

« Powrót do harmonogramu