16 lutego, 2023

zostań GÓRNIKIEM za 0zł

Górnik Eksploatacji Podziemnej

Warunki udziału w kształceniu:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie minimum zawodowe*
* osoby posiadające wykształcenie podstawowe / gimnazjalne mogą wziąć udział w kursie. Po zdaniu egzaminu przed OKE otrzymają jedynie certyfikat bez dyplomu.
STAŻ PRACY NIE JEST WYMAGANY

REKRUTACJA DO 18.03.2023r.
UWAGA !!! ZAJĘCIA – RADLIN

Stock_9708172

  • Nauka odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
  • Egzamin OKE na tytuł zawodowy: styczeń 2024r.
  • Program nauczania zgodny z podstawą programową dla kwalifikacji GIW.02 Eksploatacja złóż (stare MG.11).
  • Ilość miejsc ograniczona.
« Powrót do aktualności