O Firmie

Kilka słów o firmie

Jesteśmy firmą powstałą w 2002 roku, z siedzibą w Żorach – Roju. W czasie kilkuletniej pracy zyskaliśmy zaufanie przedsiębiorstw funkcjonujących w tym rejonie. W naszej ofercie znajdują się: szkolenia bhp, szkolenia specjalistyczne, szkolenia biznesowe oraz usługi archiwizacji. W działalności kierujemy się zasadą długofalowej współpracy z klientem. Ponad wykonanie pojedynczego zlecenia przedkładamy wieloletnią i wieloaspektową obsługę Państwa firmy – predysponują nas do tego zresztą wykonywane usługi. Chcemy być sprawdzonym partnerem na długi czas.

W Ad Acta Sp. z o.o. pracują młodzi ludzie, łączący różnorodne doświadczenia i kwalifikacje. Wiemy, że wartości firmy nie tworzy się w krótkim czasie, realizując kilka projektów, ale iż proces ten rozłożony jest w czasie. Możecie Państwo w związku z tym oczekiwać profesjonalnej obsługi, zaangażowania w projekty i otwarcia na różne modele współpracy.

W związku z powyższym stosujemy elastyczną politykę cenową, nastawioną na osiągnięcie pożądanego efektu przez wszystkich naszych klientów.

Zapraszamy zatem do bliższego zapoznania się z ofertą oraz nawiązania kontaktu z naszą firmą.

Wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Od dnia 21 kwietnia 2016r. posiadamy akredytację Komisji Akredytacyjnej ds. Jakości ECDL przy Polskim Towarzystwie Informatycznym dla Mobilnego Laboratorium ECDL.

 

Dane rejestrowe spółki:

NIP: 651-15-99-691
Regon: 277873609
KRS: 0000128497
Sąd Rejonowy Gliwicach wydział X Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł