Maj 12, 2019

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zapraszamy na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Miejsce szkolenia: budynek Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, sala nr 203
11.06.2019   godz. 830

Art. 2091 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia sprzętu do pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z umiejętnością zachowania się w razie wypadku.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Brak jest wymagań wstępnych.
Kurs skierowany jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności praktyczne w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
Motywacja do czynności ratowniczych oraz ogólne wiadomości o budowie i czynnościach organizmu człowieka.
Zaburzenia w oddychaniu.
Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa (RKO).
Zasady działania i użycie automatycznego defibrylatora (AED).
Zasady udzielania pierwszej pomocy przy: ataku padaczki, zawale serca.
Organizacja miejsca wypadku.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Miejsce szkolenia: budynek Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, sala nr 203 .

Koszt uczestnictwa: 85,00 zł / osobę

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PIERWSZA POMOC_11.06.2019

« Powrót do aktualności