17 lutego, 2020

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 04.03.2020

Zapraszamy na szkolenie w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

04 marzec 2020   godz. 800Art. 2091 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia sprzętu do pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z umiejętnością zachowania się w razie wypadku.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Brak jest wymagań wstępnych.
Kurs skierowany jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności praktyczne w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 Program szkolenia obejmuje:

 1. Motywacja do czynności ratowniczych oraz ogólne wiadomości o budowie
  i czynnościach organizmu człowieka
  .
 2. Organizacja miejsca wypadku.
 3. Zaburzenia w oddychaniu.
 4. Pozycja boczna bezpieczna.
 5. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa (RKO).
 6. Zasady działania i użycie automatycznego defibrylatora (AED).
 7. Zasady udzielania pomocy przy: krwotokach zewnętrznych, ranach, ataku padaczki, zawale serca, zatruciach, wstrząsie, złamaniach.

 

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory

Koszt uczestnictwa: 110,00 zł/osobę (90,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 21.02.2020r.

Zgłoszenia: +48 509 123 226;  szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PIERWSZA POMOC_04.03.2020

« Powrót do aktualności