25 października, 2023

KURS EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ (DEx) – 06.11.2023

W poniedziałek 06.11.2023 o godz. 14:30 w siedzibie naszej firmy odbędzie się kurs na EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w podziemiach zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności urządzeń elektrycznych.

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 509 123 226

Zapraszamy

« Powrót do aktualności