18 stycznia, 2021

SZKOLENIE: ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020 i 2021 22.02.2021 godz. 9:00

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, którego celem jest poznanie szczegółowych informacji na temat najnowszych zmian w prawie pracy. Szkolenie odbędzie się w formie online.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnienie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają m.in.:

  • Czy pracownik objęty kwarantanną może świadczyć pracę w formie zdalnej?
  • W jaki sposób usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową?
  • Czy można pracownikowi objętemu kwarantanną wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
  • W jakim przypadku pracownik powracający po okresie kwarantanny bądź izolacji spowodowanej koronawirusem podlega badaniom profilaktycznym?
  • Czy podczas kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy?
 1. Praca zdalna.
  • Praca zdalna a telepraca – różnice.
  • Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
  • Czy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę wysłane pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie pocztą tradycyjną i odebrane przez niego w dniu wolnym od pracy jest skuteczne?
  • Jak rejestrować okresy pracy zdalnej oraz odnotowywać je w ewidencji czasu pracy?
  • Czy ewidencja wykonywanych czynności prowadzona przez pracownika świadczącego pracę zdalną zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?
  • Jakie korzyści daje objęcie zadaniowym systemem czasu pracy pracowników wykonujących pracę zdalnie?
  • Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w odniesieniu do pracowników świadczących pracę zdalnie?
  • Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie.
  • Jak organizować inną pracę pracownikom, którzy nie mogą świadczyć pracy
   w formie zdalnej?
 2. Czas pracy
  • W jaki sposób zrekompensować niezachowany odpoczynek na zasadach art. 132 KP, a w jaki sposób na zasadach art. 15f Koronaustawy?
  • Jak najefektywniej zaplanować pracę w długich okresach rozliczeniowych?
  • Jak najefektywniej ułożyć harmonogram czasu pracy (grafik) dla pracownika zatrudnionego na część etatu?
  • Czy w okresie obniżonego etatu objęci nim pracownicy mogą pracować
   w nadgodzinach, jeżeli zajdzie taka potrzeba?
  • W jakich przypadkach roczny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżeniem wymiaru etatu na zasadach art. 15g Koronaustawy nie ulega obniżeniu?
 3. Badania i szkolenia w okresie epidemii
  • Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
  • Czy pracownik może odmówić się poddania się badaniom profilaktycznym
   w sytuacji, gdy ośrodek medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę
   o usługi medyczne jest otwarty w okresie pandemii koronawirusa?
  • Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie epidemii mogą odbywać się w formie
   e-learningu?
 4. Trudne sytuacje związane z epidemią
  • W jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń na zasadach Tarczy 3?
  • Na jakich zasadach pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika?
  • Czy pracownik, którego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności utraciło ważność w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego może korzystać
   z dotychczasowych uprawnień w zakresie czasu pracy i dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
  • Czy obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w każdym zakładzie pracy?
  • Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia korona wirusem?
  • Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie
   15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony
   w umowie o pracę?
  • W jakich sytuacjach obawa zarażenia się koronawirusem może stanowić uzasadnioną podstawę odmowy wykonania polecenia służbowego
   lub zaprzestania świadczenia pracy?
  • Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych w okresie epidemii?

kadry-i-place

Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie WEBINARIUM na platformie clickmeeting.

Koszt uczestnictwa: 250,00 zł/osobę (200,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 16.02.2021r.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.02.2021 na e-mail: szkolenia@adacta.pl

« Powrót do aktualności