01 września, 2021

Kurs: SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH – 05.10.2021

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.
Doświadczenie nie jest wymagane.
Celem kursu jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu kadr i naliczania wynagrodzeń

48 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną. Warsztaty odbywają się w formule pracy indywidualnej uczestników szkolenia na przykładach przygotowanych przez Trenera. Warsztaty komputerowe odbywają się w formule pracy indywidualnej uczestników szkolenia na przykładach przygotowanych przez Trenera w oparciu o program Płatnik.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
1. Nawiązywanie stosunku pracy
2. Ochrona danych osobowych
3. Pracownicze Plany Kapitałowe
4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
5. Urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy
6. Rozwiązywanie stosunku pracy
7. Czas pracy
8. Zasady naliczania wynagrodzeń.
9. Dokumentacja i rozliczanie pracownika z ZUS
10. Dokumentacja i rozliczanie pracownika z US
11. Program PŁATNIK
12. Egzamin

kadry-i-place

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11.

Koszt uczestnictwa: 890,00 zł / osobę (750,00 zł / osobę przy zgłoszeniu do 10 września 2021r.)

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 05.10.2021 godz. 16:20

« Powrót do aktualności