Lipiec 06, 2017

Szkolenie: Czas pracy bez tajemnic – 18.10.2017

Zapraszamy na szkolenie: Czas pracy bez tajemnic czyli prawie wszystko o czasie pracy

18.10.2017 godz. 8:30

39186302_s

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, które ma przybliżyć kluczowe kwestie związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Szkolenie prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie czasu pracy.
 2. Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy.
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP.
 4. Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP).
 5. Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 6. Okres rozliczeniowy.
 7. Systemy czasu pracy.
 8. Ruchomy czas pracy.
 9. Indywidualny rozkład czasu pracy.
 10. Praca zmianowa.
 11. Przerwy w pracy.
 12. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.
 13. Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP.
 14. Dokumentacja związana z czasem pracy.
 15. Pojęcie dnia wolnego od pracy.
 16. Praca w godzinach nadliczbowych.
 17. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.
 18. Praca w niedzielę i święto.
 19. Czas pracy kadry zarządzającej.
 20. Dyżur pracowniczy.
 21. Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
 22. Praca w porze nocnej.
 23. Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy.
 24. Czas pracy – regulacje szczególne (kobiety, pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP), młodociani, niepełnosprawni)
 25. Zagadnienie różne.
 26. Odpowiedzialność wykroczeniowa z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.
Ilość miejsc ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory

Koszt uczestnictwa: 490,00 zł/osobę (390,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 06.10.2017r.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC_18.10.2017!

 

« Powrót do aktualności