19 października, 2020

UWAGA ! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WSTĘPNE STACJONARNIE LUB ONLINE.

Szanowni Państwo,

informujemy, że szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) realizujemy w formie stacjonarnej lub w formie e-learningu (online).
Szkolenia w formie stacjonarnej zorganizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, zastosowania środków ochrony osobistej). Realizujemy szkolenia na salach dostosowanych do wielkości grupy szkoleniowej, tak by odległości pomiędzy osobami przebywającymi na sali były odpowiednie – adekwatne do obowiązujących zaleceń.
Szkolenia online realizowane są w formie wykładów online przez komunikator internetowy Skype. Jedyne co pracownik potrzebuje, aby móc rozpocząć szkolenie online to komputer lub inne urządzenie mobilne z kamerą.

Jednocześnie przypominamy, że w myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
– pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
– pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

« Powrót do aktualności