Czerwiec 04, 2017

Szkolenie: Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – 12.09.2017

Zapraszamy na szkolenie: Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP

12.09.2017 godz. 8:30

14679573_s

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie  warsztatowe. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy.

Szkolenie prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.
1. Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
2. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
3. Kto może prowadzić szkolenie bhp?
4. Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
5. W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
6. Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
7. Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w formie e-learningu?
8. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
9. Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
10. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
11. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
12. Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
13. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
14. Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
15. Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
16. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
17. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
18. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
19. Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.
Ilość miejsc bardzo ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory
Koszt uczestnictwa: 490,00 zł/osobę (390,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 25.08.2017r.
Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP_12.09.2017

PROGRAM SZKOLENIA_TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP_12.09.2017

« Powrót do aktualności