Styczeń 11, 2019

Szkolenie: TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP – 26.02.2019

Zapraszamy na szkolenie: Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP
III edycja

26.02.2019 godz. 8:30

14679573_s

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie  warsztatowe.Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.
1. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych.
2. W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
3. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52KP) wskazując datę przyszłą?
4. Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył podróż służbową w godzinach nocnych?
5. Ile lat należy doliczyć stażu urlopowego absolwentowi 2-letniego liceum eksternistycznego?
6. Czy pracodawca jest zobowiązany zapewnić miejsce do siedzenia pracownikowi wykonującemu pracę w pozycji stojącej?
7. Czy w trybie art. 163 § 3 KP urlop wypoczynkowy może zostać udzielony zaliczkowo?
8. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas przerwy w pracy na terenie zakładu pracy i poza nim oraz podczas tzw. wyjścia prywatnego?
9. Na jakich zasadach jest realizowane zwolnienie od pracy dawcy organów oraz dawcy szpiku kostnego?
10. Czy okres przygotowania się do pracy (np. przebieranie się, pobieranie narzędzi, podział załogi) jest wliczany do czasu pracy?
11. Czy czas podróży służbowej wlicza się do czasu pracy?
12. W jaki sposób ustalić dodatek nocny, gdy pracownik świadczy pracę na przełomie miesiąca o różnym nominale czasu pracy?
13. Jaki jest skład zespołu powypadkowego, w sytuacji, gdy wypadkowi uległ członek służby bhp / osoba wykonująca zadania tej służby w zakładzie pracy?
14. Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
15. Czy pracodawca musi skierować na badania kontrolne pracownika, którego 30 dniowy okres nieobecności w pracy był przerywany weekendami?
16. Czy przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu w trybie art. 177 § 3 KP może doprowadzić do jej przekształcenia w umowę o prace na czas nieokreślony z powodu przekroczenia „limitu 3/33”?
17. Czy pracownik zmieniający pracę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo do 14 dni wypoczynku?
18. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
19. Czy pracodawca może wypożyczyć swojego pracownika innemu pracodawcy?
20. Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
21. Czy urlop wypoczynkowy może trwać przez część dnia?
22. Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.
Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory
Koszt uczestnictwa: 350,00 zł/osobę (250,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 18.01.2019r.
Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP_2019.02.26

Szkolenie_trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp_2019.02.26

« Powrót do aktualności