Luty 08, 2018

Szkolenie: Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP – 23.03.2018

Zapraszamy na szkolenie: Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i BHP

23.03.2018 godz. 8:30

14679573_s

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie  warsztatowe.Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.

 1. Czy umowa o pracę, którą ZUS uznał za pozorną (np. umowa zawarta
  z pracownicą w zaawansowanej ciąży) jest ważna i wywołuje skutki prawne
  w sferze uprawnień pracowniczych?
 2. Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę?
 3. W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 4. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
 5. Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 6. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 7. Jakie okoliczności mogą zostać uznane za „obiektywne przyczyny” uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów
  o pracę na czas określony (art. 251 4 pkt 4 KP)?
 8. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu,
 9. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 10. Czy w umowie o pracę można wskazać np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dzień rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto?
 11. Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 12. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 13. Czy dyżur pod telefonem komórkowym jest traktowany jak dyżur w domu?
  Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Jak ustalić liczbę dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14
  w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 15. Czy można pracownika poddać szkoleniu bhp przed zawarciem umowy
  o pracę?
 16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy
  na czas nieokreślony w 2018 roku?
 18. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 19. Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS oraz z diet z tytułu podróży służbowej?

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.
Ilość miejsc bardzo ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory
Koszt uczestnictwa: 350,00 zł/osobę (230,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 05.03.2018r.
Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP_23.03.2018

PROGRAM SZKOLENIA_trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp_2018.03.23

« Powrót do aktualności