Czerwiec 04, 2017

Szkolenie: Praca cudzoziemców w Polsce w 2017r. – 29.08.2017

Zapraszamy na szkolenie: Praca cudzoziemców w Polsce w 2017r. – aktualny stan prawny

29.08.2017 godz. 8:30

Coraz więcej polskich przedsiębiorców nie wyobraża sobie zakładu bez pracowników z zagranicy, w szczególności obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy natomiast bardzo sobie chwalą pracę w Polsce. Dla podmiotów chcących zatrudniać cudzoziemców procedura legalizacji ich pracy wydaje się jednak nader skomplikowana. Wielość przepisów i ich ciągle zmiany nie ułatwiają mozolnej procedury zatrudnienia obcokrajowca.

Czy wiesz:

  • co to są paszporty biometryczne
  • jakie są dokumenty pobytowe cudzoziemców
  • jak zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce
  • kiedy obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę bez zezwoleń na pracę
  • że coraz częściej ujawniane są przypadki nielegalnej pracy cudzoziemców
  • że za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi nie tylko karą dla przedsiębiorcy w wysokości nawet 000 złotych, ale może powodowa także karę dla cudzoziemca do 5.000 zł oraz jego wydalenie z kraju
  • że nielegalne zatrudnienie może zostać uznane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3

 

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie ustawodawstwem polskim oraz stanowiskami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Ponadto Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje kolejną nowelizację przepisów dotyczących cudzoziemców wprowadzającą zezwolenia sezonowe oraz zmiany w zakresie procedury tzw. „oświadczeń”. Projektowane zmiany rodzą kolejne pytania w zakresie możliwości zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemców. Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniało będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Szkolenie prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi absolwent Wydziału Prawa i Administracji, wieloletni pracownik inspekcji pracy. Praktyk od ponad 10 lat zajmujący się problematyką zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego..

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:
1. Podstawowe regulacje prawne oraz pojęcia.
2. Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski.
3. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
4. Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terenie Polski.
5. Jednolite zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski.
6. Nowe przepisy w zakresie tzw. „oświadczeń” – projekt zmian.
7. Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
8. Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.
9. Ubezpieczania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

Zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Ilość miejsc ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Ośrodka Szkolenia  Ad Acta, ul. Węglowa 11, 44-240 Żory

Koszt uczestnictwa: 490,00 zł/osobę (350,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 04.08.2017r.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PRACA CUDZOZIEMCÓW_29.08.2017

 

« Powrót do aktualności