Czerwiec 12, 2017

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 22.08.2017r.

54279968_s

Art. 2091 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia sprzętu do pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z umiejętnością zachowania się w razie wypadku. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Brak jest wymagań wstępnych. Kurs skierowany jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz nabyć umiejętności praktyczne w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zgłoszenia: szkolenia@adacta.pl +48 504 133 723, +48 509 123 226

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11.

Koszt uczestnictwa: 90,00 zł / osobę (60,00 zł / osobę przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 31.07.2017)

Termin rozpoczęcia kursu: 22.08.2017r. godz. 08:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PIERWSZA POMOC 22.08.2017

« Powrót do aktualności