SZKOLENIE: ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016r. – termin do uzgodnienia

Żory

Z początkiem 2016r. zmieniły się bardzo istotnie przepisy prawa pracy.
Od dnia 2 stycznia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich. 22 lutego zaczną obowiązywać zupełnie nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie aktualizujące wiedzę w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie prowadzona będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca akademicki i praktyk w zakresie prawa pracy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie udzielania porad prawnych oraz sporządzania opinii w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Autor publikacji wydawanych w miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy „Inspektor pracy”.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nowelizacji kodeksu pracy.

 

Program szkolenia:
1. Nowe regulacje w zakresie umowy na okres próbny.
2. Umowa o pracę na czas określony przed zmianami i po zmianach.
2.1.    Maksymalny czas trwania umowy na czas określony.
2.2.    Limit umów o prace na czas określony.
2.3.    Zmiany w okresach wypowiadania umów.
3. Obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy. Sankcje za niepowiadomienie właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.
4. Umowa o pracę na zastępstwo przed zmianami i po zmianach.
5. Zasady stosowania przepisów przejściowych. Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym do umów zawartych przed nowelizacją.
6. Zmiany w urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych.
7. Zmiany przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.
8. Zmiany w przepisach w zakresie badań lekarskich:
8.1. Wstępne badania lekarskie na nowych zasadach.
8.2. Nowe wzory skierowań na badania.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11.

Koszt uczestnictwa: 450,00 zł netto /osobę

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ZMIANY W PRAWIE PRACY_22.04.2016

« Powrót do harmonogramu