SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU URE + EGZAMIN URE – 03.11.2022r.

Żory

Informujemy, że w dniu 03.11.2022 zaplanowane jest szkolenie przygotowujące do egzaminu oraz  egzamin przed komisją Urzędu Regulacji i Energetyki.

Nabyte uprawnienia są niezbędne do podjęcia lub kontynuowania pracy na stanowiskach o charakterze eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub prac kontrolno-pomiarowych.

Rodzaje uprawnień:

G1 – elektryczne – przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji i dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1.

G2 – energetyczne – przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych- grupa 2

G3 – gazowe – przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe – grupa

Zgłoszenia do dnia 07.04.2021: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
Zapraszamy :-)

« Powrót do harmonogramu