KURS PROFESJONALNA ASYSTENTKA – termin do uzgodnienia

Żory

PROFESJONALNA ASYSTENTKA

Profesjonalna asystentka to prawa ręka swojego przełożonego i kluczowa osoba w firmie.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy asystentki tak aby wspomagać przełożonych w procesie zarządzania oraz komunikowania się z współpracownikami i klientami.

30 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów wspomaganych prezentacją multimedialną.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
1. Organizacja pracy biurowej.
2. Dokumentacja w biurze.
3. Przepływ informacji w zarządzeniu biurem – skuteczna komunikacja.
4. Redagowanie pism i przygotowywanie przesyłek.
5. Savoir – vivre w sekretariacie.
6. Podstawowe elementy prawa administracyjnego i prawa pracy.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11.

Koszt uczestnictwa: 250,00 zł netto /osobę

Zapraszamy :-)

29102048_s

« Powrót do harmonogramu