OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W TEORII I PRAKTYCE (RODO) – termin do uzgodnienia

Żory

SZKOLENIE:  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W TEORII I PRAKTYCE (RODO)

25.06.2018, godz. 8:30

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady Europy które wchodzi w życie 25 maja 2018r.

Rozporządzenie unijne RODO obowiązuje każdego, kto w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością – nawet jeśli robi to „przy okazji”. Jeśli prowadzony jest spis klientów punktu usługowego wraz z ich telefonami, jeśli w sklepie jest zamontowana kamera, jeśli klientkom salonu fryzjerskiego robi się zdjęcia, by je potem pokazać w portalu społecznościowym bądź na stronie internetowej – taki podmiot musi spełniać wymagania rozporządzenia. Za ich niespełnienie grożą bardzo wysokie kary administracyjne. Także każda osoba, która uzna, że jej prawa zostały naruszone, może skierować sprawę do sądu.

 Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych.
Dzięki szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę jak dostosować firmę do nowych przepisów oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

Proponowane szkolenie  przedstawia najważniejsze pojęcia i zagadnienia w sposób łatwy i przystępny. Koncentruje się na praktycznym wymiarze nowego prawa i wskazuje, jak się dostosować do jego zapisów. Szkolenie prowadzone będzie w sposób aktywny, umożliwiający zadawanie pytań w trakcie omawiania poszczególnych tematów.

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Śląskiej w Katowicach, urzędnik państwowy, administrator bezpieczeństwa informacji z kilkuletnim doświadczeniem, praktyk w zakresie udostępniania informacji publicznych, uczestnik kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytowania, udostępniania informacji publicznych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień najmują się przetwarzaniem danych osobowych  w przedsiębiorstwach.

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723, +48 509 123 226

Zapraszamy :-)

 

Program szkolenia:

 1. Dlaczego musimy chronić dane osobowe – rys historyczny.
 2. Najważniejsze akty prawne.
 3. Czy RODO naprawdę jest rewolucją – najważniejsze zmiany i nowości wprowadzone przez rozporządzenie
 4. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych.
 5. Podstawowe pojęcia:
 • dane osobowe, dane szczególnie chronione – definicja i kwestie praktyczne
 • przetwarzanie danych osobowych – co to jest, kiedy się zaczyna i kończy
 • zbiór danych osobowych – definicja i kwestie praktyczne
 • administrator danych osobowych – definicja, obowiązki i kwestie praktyczne
 • administrator bezpieczeństwa informacji / inspektor ochrony danych – powołanie, umiejscowienie w organizacji, rola, obowiązki i kwestie praktyczne
 • administrator systemu informatycznego – definicja i obowiązki
 • administrator zabezpieczeń fizycznych – definicja i obowiązki
 • osoba trzecia i odbiorca danych osobowych – czy to zawsze to samo
 • zgoda osoby, której dane dotyczą – kiedy trzeba a kiedy się nie powinno pytać o zgodę
 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 RODO czyli co jest najważniejsze aby wykazać prawidłowość w zakresie obszaru przetwarzania danych osobowych.
 2. Jak oszacować ryzyko naruszenia praw i wolności osób stosownie do zasobów i zagrożeń.
 3. Zabezpieczenie danych osobowych czyli podstawowe obowiązki i zasady (co musi wykazać i udowodnić administrator).
 4. Podstawy przetwarzania danych dotyczących pracowników oraz kontrahentów.
 5. Obowiązek informacyjny – definicja, zakres, odstępstwa i praktyka.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 7. Dokumentacja przetwarzania danych czyli co jest obowiązkowe a co wskazane.
 8. Audyt bezpieczeństwa informacji – zakres częstotliwość i dokumenty.
 9. Nowy Urząd Ochrony Danych Osobowych – uprawnienia i obowiązki.
 10. Odpowiedzialność, kary administracyjne, postępowania skargowe i sądowe.
 11. Wyroki, stanowiska i ciekawostki.
« Powrót do harmonogramu