KURS SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH – termin do uzgodnienia

Żory

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.
Doświadczenie nie jest wymagane.
Celem kursu jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy (teoretycznej
i praktycznej) z zakresu kadr i naliczania wynagrodzeń

40 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną. Warsztaty odbywają się w formule pracy indywidualnej uczestników szkolenia na przykładach przygotowanych przez Trenera. Warsztaty komputerowe odbywają się w formule pracy indywidualnej uczestników szkolenia na przykładach przygotowanych przez Trenera w oparciu o program Płatnik.

Zajęcia w małej grupie umożliwiającej indywidualne podejście do uczestników szkolenia.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226; szkolenia@adacta.pl

Program szkolenia:
1. Nawiązywanie stosunku pracy
2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
3. Urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy
4. Rozwiązywanie stosunku pracy
5. Czas pracy
6. Zasady naliczania wynagrodzeń.
7. Dokumentacja i rozliczanie pracownika z ZUS
8. Dokumentacja i rozliczanie pracownika z US
9. Program PŁATNIK

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Sp. z o.o., 44-240 Żory, ul. Węglowa 11.

Koszt uczestnictwa: 600,00 zł / osobę

Planowany termin rozpoczęcia kursu: termin do uzgodnienia 

Zapraszamy :-)

 21853908_s

 

« Powrót do harmonogramu