KURS – KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ – termin do uzgodnienia

Żory

KURS KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ

DLA UCZESTNIKÓW KURSU MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA USB 8GB.

Uczestnicy kursu powinni spełniać następujące wymagania:
a. wiek: ukończone 21 lat,
b. ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnia szkoła podstawowa,
c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
e. posiadanie nienagannej opinii wydanej przez właściwy organ Policji,
f. posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, których ważność nie upłynęła.

Cena: 1.050,00zł w przypadku płatności w ratach lub 850,00zł przy płatności jednorazowej.

Zgłoszenia: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

18076982_s

Zapraszamy :-)

« Powrót do harmonogramu