KURS INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO – od 16.11.2023 godz. 14:30

Żory

KURS INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO (DLA NOWOPRZYJĘTYCH)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na nowym stanowisku pracy.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.
Kurs przeznaczony jest dla pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i wyznaczonych przez pracodawcę do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych podejmujących pracę na nowym stanowisku pracy.

Zgłoszenia: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)

« Powrót do harmonogramu