KURS EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ (DEX) – od 06.11.2023r. godz. 14:30

Żory

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w podziemiach zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadanie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności urządzeń elektrycznych.

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723, +48 509 123 226

« Powrót do harmonogramu