KURS ELEKTROMONTER SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1KV – termin do uzgodnienia

Żory

KURS ELEKTROMONTER SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kV

Warunki przyjęcia na kurs:
a) wiek: ukończone 21 lat
b) ukończenie szkoły:
– ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dającej wykształcenie  średnie lub średnie branżowe albo
– ponadpodstawowej i posiadania tytułu zawodowego, albo
– ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej i posiadania kwalifikacji w zawodzie,
b) posiadać kwalifikacje elektromontera,
c) staż pracy: 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem uprawionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,
d) posiadanie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Zgłoszenia: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)

ELEKTROMONTER

« Powrót do harmonogramu