ARKUSZ KALKULACYJNY – ZAAWANSOWANY (EXCEL) – termin do uzgodnienia

Żory

ARKUSZ KALKULACYJNY – ZAAWANSOWANY (EXCEL)

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystywania zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie pozwala uzyskać pełną samodzielność w posługiwaniu się w/w narzędziem oraz wysoką efektywność i profesjonalne wykorzystanie w codziennej pracy. Zajęcia teoretyczne przeplatane są od razu z ćwiczeniami praktycznymi, co ma zapewnić większą efektywność w przyswojeniu wiedzy.

24 godziny zajęć prowadzonych w formie warsztatów komputerowych wspomaganych prezentacją multimedialną

Zgłoszenia: +48 504 133 723; + 48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl
biuro: Żory, ul. Węglowa 11 (parter)

Zapraszamy :-)

15508130_s

« Powrót do harmonogramu